luni, 3 februarie 2014

Tabel cu satele si comunele unde se pot folosi fonduri UE nerambursabile pentru introducerea retelei de Internet

Societatile comerciale  IMM, atat cele existente, cat si  start-up, care isi desfasoara activitatea in domeniul telecomunicatiilor (codurile CAEN  6110,6120,6130,6190 –TELCOMUNICATII), si care sunt autorizati  de Autoritatea  Nationala  pentru Administrarea  si Reglementarea  in Comunicatii  pot beneficia de fonduri pana la 200.000 de euro cu 90% parte nerambursabila  (la un proiect de 220.000 de euro fara tva , pot primi 198.000 de euro nerambursabili )
Proiectele  se vor implementa doar in spatial rural fara acoperire  broadband  la punct fix (veti primi lista  acestor  zone din mediul rural).
Proiectele vor cuprinde urmatoarele :
1. CREAREA  SAU MODERNIZAREA  BUCLELOR  LOCALE  LA PUNCTUL FIX
- crearea unei  de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „lastmile") în zonele fără acces la internet în bandă largă;
- modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parţial,inadecvată, insuficientă (ex. o calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranţă scăzutăsau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband către populaţie.
Bazându-se pe o specificaţie tehnologică neutră a unei viitoare infrastructuri capabile să sprijine serviciile solicitate, această acțiune poate include:
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
- finanţarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, staţii la sol, etc.);
- finanţarea sistemelor de software necesare;
- instalarea elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate acestora (ca de exemplu switch local digital şi routere, puncte de prezenţă etc.);
- racordarea la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).
2. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale
Acest tip de acțiune se referă la suport financiar pentru:
- crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „last mile") în zonele fără acces la internet în bandă largă;
- modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parţial,inadecvată, insuficientă (ex. o calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranţă scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband către populaţie;
- crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network) în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare
capacitate (backbone network) până la PLABL, pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone.
Bazându-se pe o specificaţie tehnologică neutră a unei viitoare infrastructuri capabile să sprijine serviciile solicitate, această acțiune poate include:
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last mile network), de la PLABL la utilizatorul final;
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
- finanţarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații,conducte, piloni, staţii la sol etc.);
- finanţarea sistemelor de software necesare;
- instalarea elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate acestora (ca de exemplu switch local digital şi routere, puncte de prezenţă etc.);
- crearea unei infrastructuri de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network);
- realizarea punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la reţelele backbone.
În funcție de tipul acțiunii, soluția tehnică și zona acoperită de investiție, costurile lucrărilor de inginerie civilă pot reprezenta până la 80% din costurile de construire a infrastructurilor broadband.
Această submăsură implică sprijin financiar pentru lucrări de inginerie civilă (cum ar fi conducte, microconducte şi guri de vizitare) şi alte elemente de reţea pasive (ca de exemplu turnuri de antene, piloni, fibră optică neechipată, cadre de distribuţie, etc). Dacă este posibil, o astfel de construcţie trebuie preluată în sinergie cu alte lucrări civile.
Costurile aferente realizării reţelei de backhaul pot include: achiziţionarea echipamentelor și a lucrărilor pentru punctul de conectare al rețelei de distribuție la o reţea magistrală (backbone) și alte costuri unitare necesare conectării (ex.
taxă de conectare).
Costurile aferente realizării sau modernizării rețelei locale de acces pot include:
realizarea de PLABL, achiziţionarea echipamentelor şi a lucrărilor de instalare şi de amenajare a PLABL, achiziţionarea echipamentelor şi a lucrărilor de instalare
şi de amenajare a rețelelor locale.
Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susţinute şi costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea
de patente şi licenţe, în limita unui procent de maxim de 10% din valoarea totală a proiectului în cazul în care proiectul prevede construcții, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a maxim 5% din valoarea eligibilă
proiectului.
Intreaga infrastructura construita va ramane in proprietatea  beneficiarului  proiectului implementat
Solicitantii  trebuie sa prezinte  avizele/acordurile  si autorizatiile  necesare investitiei
Investitia  trebuie sa respecte  Planul Urbanistic  General  sau Planul  Urbanistic  Zonal  afferent  zonelor acoperite  de investitie
Investiția se realizează în baza unui Studiu de fezablitate/Memoriu justificativ pentru rețeaua de acces în bandă largă, avizat de Institutul National de Studii și Cercetări pentru Comunicații (INSCC București).
Col®ing Balici Mihai 
macroconsult_office@yahoo.com
Bucuresti

miercuri, 1 ianuarie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6310 ha
Intravilan: 443 ha
Extravilan: 5867 ha
Populatie: 1916
Gospodarii: 667
Nr. locuinte: 724
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 7
Numele localitatilor aflate in administratie: Arieşeni, Avrămeşti, Bubeşti, Casa de Piatră, Cobleş, Dealu Bajului, Faţa-Cristesei, Faţa-Lăpuşului, Galbena, Hodobana, Izlaz, Pănteşti, Pătrăhăiţeşti, Raviceşti, Sturu, Ştei - Arieşeni, Vanvuceşti
Asezarea geografica: Comuna Arieşeni este situată în extremitatea nord-estică a judeţului Alba, la izvoarele Arieşului Mare, la 120 km de Municipiul Alba Iulia - reşedinţa de judeţ - şi la 40 km de cel mai apropiat oraş - Câmpeni
Zona reprezintă centrul unui cerc ce cuprinde la extremitatea sa oraşele: Cluj Napoca la 141 km, Oradea la 130 km, Arad la 182 km, Deva la 133 km şi Alba Iulia la 120 km constituind astfel o atracţie aproximativ egală a turiştilor din aceste zone
Din punct de vedere geografic, comuna se situează între Munţii Bihor - Vlădeasa, munţi ce constituie unitatea cu cele mai mari altitudini din Munţi Apuseni (Vârful Curcubata Mare - 1848 m), între masivele Bătrâna şi Biharia, legate prin şaua Vârtop la altitudinea de 1180 m, pentru ca apoi râul Arieşul Mare să despartă cele două unitaţi montane.
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Prelucrarea lemnului
Agroturism
Activitati economice principale:
Turism
Comerţ
Prelucrarea lemnului
Obiective turistice:
Cheile Gârdişoarei
Cascada Vîrgiorog
Gheţarul de la Vârtop
Avenul din Hoanca Urzi Carului
Coiba mică şi mare
Peştera Gura Apei
Huda Orbului
Peştera Hodobana
Groapa Ruginoasa
Atelier de artizanat
Biserica veche din centrul comunei
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri pentru construcţii case de vacanţă sau industrie conform planului urbanistic zonal
Terenuri pentru realizarea de pârtii de schi
Acces la DN 75
Telefonie, TV
Proiecte de investitii:
Canalizare apă menajeră
Reabilitare şi extindere şcoală
Construire pârtie de schi în zona Bubeşti - Vârtop